Księgowość i Podatki

-prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

-prowadzenie ksiąg handlowych – weryfikacja dokumentów pod względem księgowym, dekretacja, zapisy na kontach, księgowanie, potwierdzenia sald, a także prowadzenie raportów kasowych (za dodatkową opłatą),

-prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

-prowadzenie rejestrów VAT,

-sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,

-sporządzanie sprawozdań dla celów GUS,

-pomoc w usuwaniu zaległości w prowadzeniu ewidencji finansowo-księgowej,