Obsługa płacowa i ZUS

-sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,

-pomoc w sporządzaniu umów o pracę, umów cywilno-prawnych i innych dokumentów,

-sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,

-prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,

-sporządzanie informacji PIT-11 oraz zeznań PIT-40 dla pracowników,

-sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (na żądanie),

-doradztwo z zakresu prawa pracy,